Judaïca / Augustinus Calmet (1725)

Uit: Augustinus Calmet > Het Algemeen groot historisch, oordeelkundig, chronologisch, geografisch, en letterlijk naam- en woordboek van den gantschen Heilige Bijbel. Versierd met noodige landkaarten en koopere platen, dienende tot de gedekstukken der Jooden en andere oudheden ter opheldering der Heilige Schrift.
Uitgegeven: ca 1725
Techniek: Kopergravure
Conditie: uitstekend
Prijzen inclusief aangetekende verzending

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Het paasfeest der Joden
(Pascha)

€ 65,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Een Jood met een Mezuzoth in den hand

€ 65,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Afbeelselen der Teraphims

€ 65

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comments are closed

Kunsthandel Nobra

Kunsthandel Nobra is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van antieke landkaarten, stadsplattegronden, stads- en dorpsgezichten en andere decoratieve antieke gravures uit de 16e tot en met de 19e eeuw. Daarnaast bieden wij ondere andere porseleinen objecten, aardewerk beelden en glas aan uit 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw (Art Deco)