Privacy

Versie 9-6-2018

Deze versie zal in de loop van de tijd aangevuld en gewijzigd worden.

Kunsthandel Nobra krijgt uw naam, adres en woonplaatsgegeven alleen indien u een factuur van Kunsthandel Nobra ontvangt in het kader van een aankoop dan wel indien u een offerte heeft aangevraagd. Die factuur of offerte maken een onderdeel uit van de administratie van Kunsthandel Nobra. Die administratieve bescheiden worden op grond van wettelijke voorschriften bewaard.

Kunsthandel Nobra heeft nooit en zal nooit uw adresgegevens verkopen dan wel op enige andere wijze bij derden bekend maken, al dan niet in combinatie met de gegevens aangaande uw aanvraag c.q. aankoop.

Indien u wenst te vernemen of en zo ja welke gegevens nog bewaard zijn kunt u mij een e-mail doen toekomen. kunsthandelnobra@gmail.com

Kunsthandel Nobra

Kunsthandel Nobra is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van antieke landkaarten, stadsplattegronden, stads- en dorpsgezichten en andere decoratieve antieke gravures uit de 16e tot en met de 19e eeuw. Daarnaast bieden wij ondere andere porseleinen objecten, aardewerk beelden en glas aan uit 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw (Art Deco)