Archive for the 'Religieus' Category

Joodse Oudheden of Voorbereidselen tot de Bijbelse Wijsheid

december 25th, 2011 | Comments Off on Joodse Oudheden of Voorbereidselen tot de Bijbelse Wijsheid

Alfabet gravures religieus

juni 25th, 2011 | Comments Off on Alfabet gravures religieus

Mozaïsche Geschriften

mei 15th, 2011 | Comments Off on Mozaïsche Geschriften

Wereldgodsdiensten / Moubach en Picart

mei 14th, 2011 | Comments Off on Wereldgodsdiensten / Moubach en Picart

Judaïca / Augustinus Calmet (1725)

juni 20th, 2010 | Comments Off on Judaïca / Augustinus Calmet (1725)

Tafereelen der heilige geschiedenissen

juni 20th, 2010 | Comments Off on Tafereelen der heilige geschiedenissen

Kunsthandel Nobra

Kunsthandel Nobra is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van antieke landkaarten, stadsplattegronden, stads- en dorpsgezichten en andere decoratieve antieke gravures uit de 16e tot en met de 19e eeuw. Daarnaast bieden wij ondere andere porseleinen objecten, aardewerk beelden en glas aan uit 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw (Art Deco)